Kelas 1Kelas 2Kelas 3Kelas 4Kelas 5Kelas 6

WALI KELAS 1

Arjulianti, S.Pd

Wali Kelas 1 Abu Bakar Ash-Shiddiq

Fitrah Rahmadhani, S.Pd.

Wali Kelas 1 Umar bin Khattab

WALI KELAS 2

Sarifah Baso, S.S.

Wali Kelas 2 Utsman bin Affan

Atirah Jemmain, S.Pd.

Wali Kelas 2 Ali bin Abi Thalib

WALI KELAS 3

Syarifah Ainun Jamilah, S.Ag.

Wali Kelas 3 Abdullah bin Abbas

Harini Marselima, S.Pd.

Wali Kelas 3 Abdullah bin Umar

WALI KELAS 4

Sumiati, S.Pd.

Wali Kelas 4 Abdullah Bin Mas’ud

Sri Dwi Budiarti, S.A.B.

Wali Kelas 4 Bilal Bin Rabah

WALI KELAS 5

Nur Aisyah Amin, S.Pd

Wali Kelas 5 Muadz bin Jabal

Syahriwijaya, S.H., M.H.

Wali Kelas 5 Abdurrahman bin Auf

WALI KELAS 6

Syarifuddin, S.Th.I.

Wali Kelas 6 Ammar bin Yasir

Muhammad Reski, S.Pd.

Wali Kelas 6 Salman al Farisi